Tuesday, February 15, 2011

KONCERAT!!!


19. 02. 2011. "Sokolski Dom" Novo Mesto

Passive Aggressive
(pasivno agresivni hc/punk)

Junk Messiah
(đankersko mesijanski hc/rnr/punk)

No comments:

Post a Comment